Brussel en de kunst

Brussel is een stad die vaker genoemd wordt in verband met kunst dan andere steden in België. Het is verleidelijk om te stellen dat dit te maken heeft met het feit dat het gezien wordt als hoofdstad van Europa, maar daar heeft het niets mee te maken. De kunsten in Brussel floreerden namelijk al in de veertiende eeuw, waarin onzekere tijden waren voor de vele ambachtslieden. De hele maatschappij leunde op deze mensen, maar politiek hadden zij niets in te brengen. Deze tijd is de tijd geweest van de opkomst van de kunst, en Brussel werd het centrum van Europa.

Opstanden

In Brussel zijn vaak opstanden geweest. De opstand van 1303 is een belangrijke geweest. De arbeiders namen het heft in eigen hand en in de vorm van gilden wilden zij meebesturen over de stad. Hertog Jan II zou dit de kop indrukken, maar de basis was gelegd en zou blijven bestaan. Deze eeuw was de eeuw waarin de Hallepoort gebouwd werd, en de periode waarin Jan van Ruusbroeck actief was. Het is ook de periode waarin veel retabels en wandtapijten gemaakt werden. Deze werden over heel Europa verkocht, maar dit zou nog veel meer allure krijgen op het moment dat de Bourgondiërs aan de macht komen in de Nederlanden.

De Bourgondiërs stonden al bekend om hun pracht en praal, maar vanaf het moment dat zij in Brussel geweest zijn, blijven zij constant bestellingen plaatsen voor verfijnde kunst. Dit zorgt ervoor dat er steeds meer kunstenaars naar Brussel komen, die inzien dat de markt hier erg in trek is.

Waar kunsten zijn, komen altijd meer kunsten naar boven. Zo was ook in Brussel het geval, want in de stad kwamen de rederijkers naar boven, die zeer prominent aanwezig waren in Brussel. De literatuur uit deze tijd komt grotendeels uit Brussel en hier wordt de basis gelegd voor de letterkunde.

Waarom zo bekend?

Het was niet zo uniek voor Brussel dat er zoveel kunstenaars waren in de stad, dat was in meer steden het geval. Het unieke was dat de kunstenaars op hun werken aangaven dat het uit Brussel kwam en er ontstond een compleet eigen stijl die verbonden werd met de stad. Alle werken die door Europa verkocht werden, droegen op die manier bij aan de naamsbekendheid van de stad die op een gegeven moment de kunst vooruit zou snellen. Kwam de kunst uit Brussel, dan moest het wel goed zijn en daarin ligt de basis van de verbintenis tussen Brussel en kunst, die ook vandaag de dag nog steeds bekend is. De letterkunde werd helaas door Gent, Brugge en Leuven overgenomen in de jaren na de vijftiende eeuw, maar de wapenmakers, goudsmeden en glazeniers uit de tijd zullen niet snel vergeten worden. Zeker niet omdat er nog steeds overblijfselen te vinden zijn in de stad zelf, al moet je af en toe wel even goed zoeken voordat je het ook echt kunt zien.